مطب دکتر ایرج بهمنی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
500955 ختنه
500955 ختنه

آمار بازدید
» 6 آنلاین
» 1159 امروز
» 1249 دیروز
» 6981 این هفته
» 18809 ماه
» 157821 سال
» 157821 جمع