مطب دکتر امیری(کرچگان)

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)

آمار بازدید
» 16 آنلاین
» 931 امروز
» 1192 دیروز
» 931 این هفته
» 19773 ماه
» 158785 سال
» 158785 جمع