مطب دکتر کاوه کاشانی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
901330 نوارعصب چشم vep
901330 نوارعصب چشم vep
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام

آمار بازدید
» 17 آنلاین
» 188 امروز
» 1377 دیروز
» 3985 این هفته
» 22827 ماه
» 161839 سال
» 161839 جمع