درمانگاه سینا

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
602770 شستشوی گوش
602770 شستشوی گوش
602770 شستشوی گوش

آمار بازدید
» 3 آنلاین
» 163 امروز
» 1291 دیروز
» 163 این هفته
» 27020 ماه
» 166032 سال
» 166032 جمع