مطب دکتر رضا عبودی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص

آمار بازدید
» 13 آنلاین
» 786 امروز
» 1209 دیروز
» 1995 این هفته
» 20837 ماه
» 159849 سال
» 159849 جمع