مطب دکترعلیرضامحمدی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901330 نوارعصب چشم vep
90000 ویزیت متخصص
901220 نوار مغز
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901220 نوار مغز
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901330 نوارعصب چشم vep
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)

آمار بازدید
» 8 آنلاین
» 715 امروز
» 1209 دیروز
» 1924 این هفته
» 20766 ماه
» 159778 سال
» 159778 جمع