دکتر مجید علی محمدی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
500955 ختنه
90000 ویزیت پزشک عمومی

آمار بازدید
» 8 آنلاین
» 747 امروز
» 1209 دیروز
» 1956 این هفته
» 20798 ماه
» 159810 سال
» 159810 جمع