اللهویردی جنگی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان

آمار بازدید
» 17 آنلاین
» 1132 امروز
» 442 دیروز
» 6404 این هفته
» 25246 ماه
» 164258 سال
» 164258 جمع