مطب دکتر کشتکار

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب

آمار بازدید
» 7 آنلاین
» 169 امروز
» 1291 دیروز
» 169 این هفته
» 27026 ماه
» 166038 سال
» 166038 جمع