مطب دکتر عبدالله اندید

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
500955 ختنه
500955 ختنه
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)

آمار بازدید
» 7 آنلاین
» 373 امروز
» 1033 دیروز
» 5203 این هفته
» 24045 ماه
» 163057 سال
» 163057 جمع