دندانپزشکی دکتر مهدی حمزه

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
501935 پولیپکتومی
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی

آمار بازدید
» 6 آنلاین
» 1133 امروز
» 1249 دیروز
» 6955 این هفته
» 18783 ماه
» 157795 سال
» 157795 جمع