مطب دکتر نیما کورکی نژاد

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
500955 ختنه
602770 شستشوی گوش
100507 کشیدن بخیه
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
90000 ویزیت پزشک عمومی
500955 ختنه
602770 شستشوی گوش
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)

آمار بازدید
» 10 آنلاین
» 725 امروز
» 1192 دیروز
» 725 این هفته
» 19567 ماه
» 158579 سال
» 158579 جمع