مطل دکتر مجید خلیلی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901220 نوار مغز
90000 ویزیت متخصص
901220 نوار مغز

آمار بازدید
» 12 آنلاین
» 967 امروز
» 1192 دیروز
» 967 این هفته
» 19809 ماه
» 158821 سال
» 158821 جمع