مطب دكتر فاطمه توكلي

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900771 هولتر
900771 هولتر
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی

آمار بازدید
» 10 آنلاین
» 1002 امروز
» 1192 دیروز
» 1002 این هفته
» 19844 ماه
» 158856 سال
» 158856 جمع