مطب دكتر شهرام قاسمي

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
90000 ویزیت متخصص

آمار بازدید
» 4 آنلاین
» 176 امروز
» 1291 دیروز
» 176 این هفته
» 27033 ماه
» 166045 سال
» 166045 جمع