مطب دکتر المیرامتین

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900800 تست ورزش
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900800 تست ورزش
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي

آمار بازدید
» 13 آنلاین
» 696 امروز
» 1192 دیروز
» 696 این هفته
» 19538 ماه
» 158550 سال
» 158550 جمع