مطب دکتر رضا زنگنه

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900710 نوار قلب
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع