مطب دکتر مهدی فضل اله پور

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت پزشک عمومی

آمار بازدید
» 11 آنلاین
» 1152 امروز
» 442 دیروز
» 6424 این هفته
» 25266 ماه
» 164278 سال
» 164278 جمع