موسسه راديولوژي و سونوگرافي نكو

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
8009 عینک
500170 سنگ شکن کلیه
500170 سنگ شکن کلیه
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) )
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90501 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص)
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900771 هولتر
900771 هولتر
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
500170 سنگ شکن کلیه
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901220 نوار مغز
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900781 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول
900782 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
100507 کشیدن بخیه
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش
900795 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش
900795 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
900750 4D Echo
900750 4D Echo
900755 3D TEE
900755 3D TEE
900740 (TDI)Tissue Doppler Imaging
900740 (TDI)Tissue Doppler Imaging
704995 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14
704995 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14
202715 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
401360 کلونوسکوپی
401360 کلونوسکوپی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
901330 نوارعصب چشم vep
901330 نوارعصب چشم vep
901330 نوارعصب چشم vep
8009 عینک
90000 ویزیت پزشک عمومی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
401360 کلونوسکوپی
901330 نوارعصب چشم vep
900710 نوار قلب
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
900800 تست ورزش
900771 هولتر
400565 اندوسکوپی
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
901540 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت)
901540 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت)

آمار بازدید
» 4 آنلاین
» 355 امروز
» 1033 دیروز
» 5185 این هفته
» 24027 ماه
» 163039 سال
» 163039 جمع