مطب دکتر حامد میرزایی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي

آمار بازدید
» 14 آنلاین
» 1252 امروز
» 442 دیروز
» 6524 این هفته
» 25366 ماه
» 164378 سال
» 164378 جمع