مطب دکتر آقاصادقی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص

آمار بازدید
» 7 آنلاین
» 747 امروز
» 1192 دیروز
» 747 این هفته
» 19589 ماه
» 158601 سال
» 158601 جمع