مطب دکتر حامد میرزایی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
8009 عینک
500170 سنگ شکن کلیه
500170 سنگ شکن کلیه
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) )
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90501 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص)
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900771 هولتر
900771 هولتر
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
500170 سنگ شکن کلیه
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901220 نوار مغز
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی

آمار بازدید
» 4 آنلاین
» 339 امروز
» 1033 دیروز
» 5169 این هفته
» 24011 ماه
» 163023 سال
» 163023 جمع