دکتر سحر محمدی فلاح

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901220 نوار مغز
901330 نوارعصب چشم vep
90000 ویزیت پزشک عمومی

آمار بازدید
» 10 آنلاین
» 759 امروز
» 1209 دیروز
» 1968 این هفته
» 20810 ماه
» 159822 سال
» 159822 جمع