مطب دکتر سید سعید حسینی هوشیار

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
901220 نوار مغز
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901330 نوارعصب چشم vep
901220 نوار مغز
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901330 نوارعصب چشم vep
90000 ویزیت متخصص

آمار بازدید
» 13 آنلاین
» 781 امروز
» 1209 دیروز
» 1990 این هفته
» 20832 ماه
» 159844 سال
» 159844 جمع