مطب دکتر ویدا سلطانی قاسملو

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی

آمار بازدید
» 17 آنلاین
» 286 امروز
» 1377 دیروز
» 4083 این هفته
» 22925 ماه
» 161937 سال
» 161937 جمع