مطب دکتر علی اکبر صابری نژاد

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900771 هولتر
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900710 نوار قلب
900800 تست ورزش

آمار بازدید
» 4 آنلاین
» 189 امروز
» 1033 دیروز
» 5019 این هفته
» 23861 ماه
» 162873 سال
» 162873 جمع