مطب دکتر شایان

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
900771 هولتر
900771 هولتر

آمار بازدید
» 2 آنلاین
» 2 امروز
» 1291 دیروز
» 2 این هفته
» 26859 ماه
» 165871 سال
» 165871 جمع