مطب دکتر حمیدرضا ایزدی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901330 نوارعصب چشم vep
901330 نوارعصب چشم vep

آمار بازدید
» 19 آنلاین
» 1203 امروز
» 442 دیروز
» 6475 این هفته
» 25317 ماه
» 164329 سال
» 164329 جمع