مطب دکتر قاسمی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
401360 کلونوسکوپی
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
401360 کلونوسکوپی

آمار بازدید
» 23 آنلاین
» 118 امروز
» 1377 دیروز
» 3915 این هفته
» 22757 ماه
» 161769 سال
» 161769 جمع