مطب دکتر احسان یعقوبی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
701865 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd)
701865 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd)
901330 نوارعصب چشم vep
901330 نوارعصب چشم vep

آمار بازدید
» 11 آنلاین
» 1248 امروز
» 442 دیروز
» 6520 این هفته
» 25362 ماه
» 164374 سال
» 164374 جمع