مطلب دکتر خسرو صفایی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900771 هولتر
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900771 هولتر
900771 هولتر
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص

آمار بازدید
» 7 آنلاین
» 1147 امروز
» 1249 دیروز
» 6969 این هفته
» 18797 ماه
» 157809 سال
» 157809 جمع