مطب دکتر علیرضا اکبری جهرمی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)

آمار بازدید
» 6 آنلاین
» 374 امروز
» 1033 دیروز
» 5204 این هفته
» 24046 ماه
» 163058 سال
» 163058 جمع