دکتر ابطحیان

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
90000 ویزیت متخصص

آمار بازدید
» 16 آنلاین
» 1187 امروز
» 442 دیروز
» 6459 این هفته
» 25301 ماه
» 164313 سال
» 164313 جمع