مطب دکتر علوی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900771 هولتر
900771 هولتر
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
401360 کلونوسکوپی
401360 کلونوسکوپی
901010 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور
901010 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص

آمار بازدید
» 7 آنلاین
» 978 امروز
» 1192 دیروز
» 978 این هفته
» 19820 ماه
» 158832 سال
» 158832 جمع