مطب دکتر ضمیریان

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900755 3D TEE
900755 3D TEE
900740 (TDI)Tissue Doppler Imaging
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش

آمار بازدید
» 6 آنلاین
» 1159 امروز
» 1249 دیروز
» 6981 این هفته
» 18809 ماه
» 157821 سال
» 157821 جمع