مطب دکتر معرف

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900710 نوار قلب
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900755 3D TEE
900755 3D TEE
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
900740 (TDI)Tissue Doppler Imaging
900740 (TDI)Tissue Doppler Imaging
900795 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش
900750 4D Echo
900750 4D Echo
900795 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش

آمار بازدید
» 25 آنلاین
» 1117 امروز
» 442 دیروز
» 6389 این هفته
» 25231 ماه
» 164243 سال
» 164243 جمع