مطب دکتر علی محمد احدی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی

آمار بازدید
» 13 آنلاین
» 1220 امروز
» 442 دیروز
» 6492 این هفته
» 25334 ماه
» 164346 سال
» 164346 جمع