مطب دکتر بهادر غضنفری

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب

آمار بازدید
» 10 آنلاین
» 1002 امروز
» 1192 دیروز
» 1002 این هفته
» 19844 ماه
» 158856 سال
» 158856 جمع