دکتر روح اله اندامی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
901220 نوار مغز
901330 نوارعصب چشم vep
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام

آمار بازدید
» 8 آنلاین
» 329 امروز
» 1033 دیروز
» 5159 این هفته
» 24001 ماه
» 163013 سال
» 163013 جمع