مطب دکتر سیروس چریکی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900781 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول
900782 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه
90000 ویزیت فوق تخصص
900710 نوار قلب
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900781 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول
900782 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه
90000 ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال)

آمار بازدید
» 7 آنلاین
» 739 امروز
» 1192 دیروز
» 739 این هفته
» 19581 ماه
» 158593 سال
» 158593 جمع