مطب دکتر حسینی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900710 نوار قلب
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
900771 هولتر

آمار بازدید
» 3 آنلاین
» 177 امروز
» 1291 دیروز
» 177 این هفته
» 27034 ماه
» 166046 سال
» 166046 جمع