مطب دکتر امامی نژاد

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال)
100630 پونکسیون و آسپیراسیون کیست پستان

آمار بازدید
» 10 آنلاین
» 987 امروز
» 1192 دیروز
» 987 این هفته
» 19829 ماه
» 158841 سال
» 158841 جمع