مطب دکتر ندا جهانفکر

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100507 کشیدن بخیه
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900015 سرم تراپي
900015 سرم تراپي
900015 سرم تراپي
900015 سرم تراپي
100630 پونکسیون و آسپیراسیون کیست پستان
100630 پونکسیون و آسپیراسیون کیست پستان
100630 پونکسیون و آسپیراسیون کیست پستان
100630 پونکسیون و آسپیراسیون کیست پستان

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع