مطب

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
201780 درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون
202120 درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون
202955 درمان بسته شکستگی دنبالچه
200065 تزریق مفصلی کوچک
200066 تزریق مفصلی متوسط
200067 تزریق مفصلی بزرگ
100507 کشیدن بخیه
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع