بیمارستان فجر مریوان

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
90000 ویزیت متخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع