مطب دکتر قصری

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
900100 مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی بالینی (انجام و تفسیر)

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع