مطب دکتر نجفی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
900015 سرم تراپي
602765 درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش خارجی؛ با یا بدون بیهوشی عمومی

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع