مطب دکتر ابراهیم ولی نژاد

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع