مطب دکتر علی ملکی

درباره ما

در باره ما

91000

خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900771 هولتر
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
90000 ویزیت متخصص
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
900710 نوار قلب
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900771 هولتر
900710 نوار قلب

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع