درمانگاه سلامت لیکک

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت پزشک عمومی
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت پزشک عمومی

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع